Mynegai Cartrefi Cynaliadwy ar gyfer Yfory (SHIFT)

Mae Tai Gogledd Cymru wedi cael cydnabyddiaeth trwy dderbyn gwobr Arian am gynaliadwyedd ei chartrefi mewn cynllun gwobrau amgylcheddol nodedig. Mae cynllun meincnodi SHIFT (Mynegai Cartrefi Cynaliadwy ar gyfer Yfory) , a gymeradwywyd gan y llywodraeth, yn dadansoddi perfformiad amgylcheddol cymdeithasau tai.

Mae’r broses asesu yn cynnwys pob agwedd ar weithrediad Tai Gogledd Cymru gan gynnwys swyddfeydd, prynu, adeiladu o’r newydd, eiddo presennol a mwy. Mae cwestiynau wedi eu pwysoli yn mesur agweddau megis effeithlonrwydd ynni, defnydd dŵr, gwastraff ac addasu i newid yn yr hinsawdd.

Cafodd Tai Gogledd Cymru ei hasesu gyntaf yn 2014 a chynhelir asesiad diweddaraf yn 2016.