Cynllun Busnes Tai â Chymorth

Rydym wedi cynhyrchu Cynllun Busnes Tai â Chymorth 2015 – 2020.

Lawrlwythwch: Cynllun Busnes 2015 – 2020

Gweledigaeth Tai â Chymorth yw bod yn arweinydd cynyddol o Wasanaethau Tai â Chymorth, gan ddarparu rhagoriaeth ar draws Gogledd Cymru i ddefnyddwyr ein gwasanaeth a’r rhai sy’n ein hariannu.

Mae’r Cynllun Busnes hwn yn nodi ein strategaeth a’r camau y mae angen eu cymryd i’w gyflawni.