Rhoddion a Lletygarwch

Mae’n ofynnol i Brif Weithredwr, aelodau Bwrdd a swyddogion Tai Gogledd Cymru  ddatgan cynigion o roddion a lletygarwch a wnaed iddynt yn rhinwedd eu swydd.

Isod gallwch lawr lwytho y gynigion o roddion a lletygarwch i’w datgan yn ystod y cyfnod hwn:

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch Ebrill 2020 i Fawrth 2021