Rhoddion a Lletygarwch

Mae’n ofynnol i Brif Weithredwr, aelodau Bwrdd a swyddogion Tai Gogledd Cymru  ddatgan cynigion o roddion a lletygarwch a wnaed iddynt yn rhinwedd eu swydd.

Lawrlwythwch gopi o’r datganiadau a wnaed yn 2019 – 2020 fan hyn.