Rhoddion a Lletygarwch

Mae’n ofynnol i Brif Weithredwr, aelodau Bwrdd a swyddogion Tai Gogledd Cymru  ddatgan cynigion o roddion a lletygarwch a wnaed iddynt yn rhinwedd eu swydd.

Lawrlwythwch gopi o’r datganiadau a wnaed yn 2018 – 2019 fan hyn.