Treuliau

Mae holl aelodau ein pwyllgorau Bwrdd a Rheoli yn wirfoddolwyr ac nid ydynt yn derbyn tâl am eu gwasanaethau. Fodd bynnag, maent yn gallu hawlio am unrhyw dreuliau a gafwyd fel rhan o’u dyletswyddau.

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol byddwn yn cyhoeddi treuliau hyn, yn manylu enwau’r aelodau hynny wnaeth honni treuliau a’r swm a dalwyd.

Lawrlwytho: Treuliau 2018 – 2019