Treuliau

Mae holl aelodau ein pwyllgorau Bwrdd a Rheoli yn gallu hawlio am unrhyw dreuliau a gafwyd fel rhan o’u dyletswyddau.

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol byddwn yn cyhoeddi treuliau hyn, yn manylu enwau’r aelodau hynny wnaeth honni treuliau a’r swm a dalwyd.

Ni chododd aelodau’r Bwrdd unrhyw dreuliau yn ystod y flwyddyn ariannol 2020-2021