English

Croeso

Adolygiad Blynyddol 2015/16

Roedd y llynedd yn flwyddyn brysur i Tai Gogledd Cymru ac rydym wedi gweld llwyddiannau gwirioneddol gadarnhaol yn ystod y flwyddyn. Un o'r uchafbwyntiau oedd yn derbyn y wobr Arian yn y categori 'Cymdeithas Tai Gorau' yng Ngwobrau WhatHouse 2015.

Dyma ddywedodd y beirniaid amdanom ni: "Mae Tai Gogledd Cymru yn gymdeithas tai cymharol fach sy'n creu argraff fawr yn y cymunedau lle mae'n gweithio. Mae'n bopeth y dylai cymdeithas dai yn y gymuned fod."

Mentrodd Tai Gogledd Cymru i dir newydd yn 2016 - 2016, gan ddatblygu yn Wrecsam, gan ein gwneud yn gymdeithas Tai Gogledd Cymru wirioneddol.

Edrychwch drwy'r Adolygiad Blynyddol rhyngweithiol yma; edrychwch yn ôl ar y flwyddyn a darllen am rhai o uchafbwyntiau'r flwyddyn.

Sgroliwch drwy'r olwyn i ddewis adran