Aelod y Bwrdd

Dyddiad Cau: 29 Mawrth 2019 12:00 Dyddiad Cyfweliad:
Cyflog: Gwirfoddol
Lleoliad: Cyffordd Llandudno
Math: Bwrdd

Pwrpas y swydd

Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd. Mae’r rhain yn cynnwys trawsnewid gwasanaeth cwsmer mewn amgylchedd sector tai; Datblygu eiddo/ rheoli asedau a dealltwriaeth o bartneriaethau Strategol gyda sefydliadau eraill ac ymgysylltu â’r gymuned neu wybodaeth o sialensau systematic gyda chymunedau lleol. Rydym yn chwilio am rywun sydd yn byw yng Nghymru ac yn ddelfrydol yn siaradwr Cymraeg.

Os yw hynny’n taro tant gyda chi ac os ydych yn rhannu ein huchelgais, yna hoffem glywed gennych. Gallwch ffeindio allan mwy am ddod yn aelod o’r Bwrdd gan lawr lwytho Pecyn Recriwtio Aelod y Bwrdd yma.

Fe’ch gwahoddir i gwblhau a dychwelyd Ffurflen Gais a Ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal i [email protected] erbyn 12yp ar Ddydd Gwener 29 Mawrth.