Hyrwyddwr Digidol

Dyddiad Cau: 31 Gorffennaf 2019 1yp Dyddiad Cyfweliad:
Cyflog: £0 - Swydd wirfoddol yw hon
Lleoliad: Gogledd Cymru
Math: Rhan Amser

Pwrpas y swydd

Rydym yn chwilio am Hyrwyddwr Digidol newydd i ymgysylltu â thenantiaid er mwyn symud rhwystrau eithrio digidol. Bydd yr Hyrwyddwr yn darparu cefnogaeth a chyngor i denantiaid ynglŷn â defnyddio offer digidol, gan gynnwys cefnogaeth un-i-un neu sesiynau grŵp bach er mwyn darparu dysgu digidol.

Ni fydd gwirfoddolwyr Tai Gogledd Cymru allan o boced. Byddant yn cael eu had-dalu am unrhyw gostau a achosir o ganlyniad i’w hymrwymiad a’u cyfraniad mewn gweithgareddau sy’n cyflawni rôl Hyrwyddwr Digidol.

Gallwch ffeindio allan mwy yma.

Cysylltwch gyda ni er mwyn gadael ni wybod bod gennych ddiddordeb – gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon, anfon e-bost, dros y ffôn neu yn bersonol

Mwy o fanylion

Am fanylion pellach cwblhewch y ffurflen yma neu cysylltwch â Manon Evans, Swyddog Digidol [email protected] │ 01492 563219 / 07469143885