Panel Ymgynghorol Preswylwyr

Mae’r Panel Ymgynghorol Preswylwyr  yn grŵp o breswylwyr Tai Gogledd Cymru sy’n gyfrifol am gadw golwg fanwl (craffu) ar ein gwasanaethau a’n perfformiad ni er mwyn gwneud yn sicr bod preswylwyr yn cael gwasanaeth o’r safon uchaf.

Beth fydd y panel hwn yn ei wneud?

Bydd y panel yn cwrdd bob dau fis i helpu yrru pethau ymlaen er mwyn gwella ar drwas ein holl wasanaethau trwy:

  • Monitro sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu
  • Craffu ar berfformiad ac ar wneud penderfyniadau
  • Sefydlu blaenoriaethau ar gyfer adolygu perfformiad
  • Cyfarwyddo a goruchwylio gwaith craffu

Bydd y panel yn rhoi barn y preswylwyr ar ein gwasanaethau, perfformiad, penderfyniadau busnes a’n cyfeiriad strategol.

Pam dylwn i wneud cais i fod yn aelod o’r panel?

Mae bod yn aelod o’r Panel Ymgynghorol Preswylwyr  yn gyfle gwirioneddol i roi eich barn ac i ddylanwadu ar sut mae Tai Gogledd Cymru’n cael ei redeg. Mae’r panel yn bobl gyfeillgar a chroesawus, felly rydym ni’n meddwl y byddwch yn cael hwyl yno! Bydd cymryd rhan hefyd yn brofiad defnyddiol ac yn rhoi sgiliau i chi y gallwch eu defnyddio hefyd mewn sefyllfaoedd eraill heblaw am wasanaethau tai.

Lawrlwythwch Pecyn Gwybodaeth

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau ymuno, cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 563232 neu anfonwch e-bost at [email protected]