Mae ein swyddfa Cyffordd Llandudno ar agor i ymwelwyr o
14 Chwefror ’22. Fodd bynnag, os hoffech siarad ag aelod o'r Tîm Cymdogaeth neu Incwm gofynnwn i chi wneud apwyntiad. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar y manylion cyswllt isod. Cliciwch yma i ddarganfod mwy, a pha wybodaeth fydd ei hangen arnom gennych chi i wneud yr apwyntiad.

Gallwch gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg

Llandudno Junction Office

Cyfeiriad

Plas Blodwel,
Broad Street, Llandudno Junction
Conwy,
North Wales,
LL31 9HL.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.