Fideo Gofal Ychwanegol

Eisiau gwybod sut brofiad yw byw mewn cynllyn Gofal Ychwanegol? Gwyliwch y fideos yma a chlywed gan drigolion Llys y Coed yn Llanfairfechan ac Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor.

Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor

 

Hafod y Parc, Abergele

 

Llys y Coed, Llanfairfechan

 

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad ag unrhyw un o’n cynlluniau Gofal Ychwanegol cysylltwch â ni ar 01492 572727 neu e-bostiwch [email protected].