Prynu Cartref

Mae’r opsiwn hwn yn golygu bod yr ymgeisydd yn chwilio hyd at 70% o’i werth yn ol cyfalaf morgais gyda’r gweddill yn fenthyciad di-log o Dai Gogledd Cymru.  Mae’r benthyciad hwn yn ail-daladwy dim ond pan fydd perchennog yn gwerthu’r eiddo neu pan fydd y perchennog yn penderfynu ad-dalu’r benthyciad a bod yn berchen ar yr eiddo yn llwyr. Seilir gwerth y benthyciad ar werth yr eiddo ar yr adeg y mae ‘ r rhydd-ddeiliad yn penderfynu talu ‘ r benthyciad. Nid yw ‘ r rhent yn daladwy ar y ganran sy ‘ n weddill.

Lawr-lwytho: Prynnu Cartref Canllaw i brynwyr

Sut i wneud cais

Bydd angen gwneud ceisiadau ar gyfer Prynu Cartref trwy Tai Teg:

Wefan – www.taiteg.org.uk

Ebost – [email protected]

Ffon – 0345 601 5605