Wardeiniaid Ynni Cymunedol

Mae Tai Gogledd Cymru yn cydweithio gyda Grŵp Cynefin i gynnig tenantiaid yng Ngwynedd, Ynys Môn a Conwy. Mae Wardeiniaid Ynni Cymunedol yn darparu chi gyda chymorth a chyngor diduedd ar egni, ac o ganlyniad arbed chi arian.

Sut gall eich Gwardeiniaid Ynni eich helpu?

  • Helpu ceisiadau ‘WARM HOME DISCOUNT’ – os ydach chi’n gymwys, gallwch gael disgownt o £140 i chi oddi ar eich bil trydan
  • Trafod awgrymiadau a thriciau diweddaraf all eich helpu i arbed ynni ac arian
  • Cynghori ar sut i gael y fargen orau ar eich costau ynni
  • Cynghori ar bethau ymarferol, fel ffoil tu cefn i’ch ‘radiators’ bylbiau ynni isel, ac atal drafftiau

Lawr lwythwch y daflen hon sydd gyda mwy o wybodaeth ar y cynllun a manylion ar sut gall y Wardeniaid eich helpu chi.

Cwrdd â’ch warden ynni

Wardeiniaid ynni

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â eich Wardeniaid Ynni ar: