Gwaith trwsio y codir tâl amdano

Mae ynaraimathau o waithtrwsio nad yw Tai Gogledd Cymru yngyfrifolamdanynt, a bydd tâl yncaeleigodi ar y tenant am eugwneud.

 

Oriau Arterol Tu Allan i Oriau
Clirio unrhyw rwystrau £80 isafswm tâl £100 yr awr isafswm tâl
Colli goriadau/ cael eich cau allan £96 £180
Newid golau £36 £96
Ailosod swîts tripio £60 £120
Cywiro unrhyw broblem nwy a grëwyd gan denant (gan gynnwys peidio ag ychwanegu at gredyd yn briodol) £60 £120
Trwsio gollyngiad a achoswyd gan breswylydd (gweladwy) £96 £192
Trwsio gollyngiad a achoswyd gan breswylydd (nad yw yn weladwy – h.y. mewn wal) £150 £300
Newid ffitiad golau neu soced a osodwyd neu a dorrwyd gan breswylydd £54 £108
Gwneud gwydr sydd wedi torri yn ddiogel £72 £144
Bydd pris yn cael ei ddarparu ar gyfer ailosod gwydr
Gwneud drws sydd wedi’i ddifrodi yn ddiogel £96 £192
Tâl safonol galw allan i ymweld â thrwsio giât £30 N/A

 

Mae angen talu ymlaen llaw, ni fydd gwaith trwsio yn cael ei wneud heb dâl.

Adroddwch am waith trwsio sydd angen ei wneud drwy gysylltu â Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 01492 572727 neu drwy anfon e-bost at [email protected].