Gwaith trwsio y codir tâl amdano

Mae ynaraimathau o waithtrwsio nad yw Tai Gogledd Cymru yngyfrifolamdanynt, a bydd tâl yncaeleigodi ar y tenant am eugwneud.

Oriau ArferolTu Allan i Oriau
Clirio unrhyw rwystrau£80 isafswm tâl£100 yr awr isafswm tâl
Colli goriadau/ cael eich cau allan£96£180
Newid golau£36£96
Cywiro unrhyw broblem nwy a grëwyd gan denant (gan gynnwys peidio ag ychwanegu at gredyd yn briodol)£60£120
Trwsio gollyngiad a achoswyd gan breswylydd (gweladwy)£96£192
Trwsio gollyngiad a achoswyd gan breswylydd (nad yw yn weladwy – h.y. mewn wal)£150£300
Newid ffitiad golau neu soced a osodwyd neu a dorrwyd gan breswylydd£54£108
Gwneud gwydr sydd wedi torri yn ddiogel

Bydd pris yn cael ei ddarparu ar gyfer ailosod gwydr
£72£144
Gwneud drws sydd wedi’i ddifrodi yn ddiogel£96£192
Tâl safonol galw allan i ymweld â thrwsio giât£30N/A