12 Cwm Teg, Old Colwyn, Colwyn Bay. LL29 8ZA – DAN GYNNIG

12 Cwm Teg, Old Colwyn, Colwyn Bay. LL29 8ZA

Pris: Y pris ar gyfer cyfran ecwiti 50% yw £ 67,500. Nid oes rhent yn daladwy ar y 50% sy'n weddill


Nodweddion Allweddol

  • Tair ystafell wely
  • Lolfa
  • Cegin / Ystafell Bwyta
  • Ystafell wlyb
  • Gwres Canolig nwy a gwydr dwbl
  • Ardd cefn mawr hefo storfa


Disgrifiad Llawn

Mae’r eiddo uchod yn rhan o’n stoc Tai Fforddiadwy ac fe’i chynnig i’w werthu ar ecwiti 50% gyda’r 50% sy’n weddill yn fenthyciad ecwiti gan Tai Gogledd Cymru.

Mae’n dy par tair ystafell wely  gyda lolfa,  cegin / ysafell fwyta,  ystafell ymolchi, gwres canoleg nwy llawn a gwydro dwbl.  Mae gan yr eiddo parcio oddi ar yr fordd, ardd cefn mawr sy’n wynebu ‘r de hefo ardal patio.

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr

Mae’r manylion hyn, er y tybir eu bod yn gywir yn cael eu nodi fel amlinelliad cyffredinol ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt yn unrhyw ran o gynnig na chontract. Ni ddylai prynwyr ddibynnu arnynt fel datganiadau o ffaith, ond rhaid iddynt fodloni eu hunain trwy archwiliad neu fel arall ynghylch eu cywirdeb. Nid oes gan unrhyw unigolyn yng nghyflogaeth y cwmnïau hyn yr awdurdod i wneud na rhoi unrhyw gynrychiolaeth neu warant o ran yr eiddo. Mae pob mesuriad yn frasamcan


Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs)

Dim EPC ar gael ar hyn o bryd

Cynllun Llawr

Nid oes cynllun llawr ar gael ar hyn o bryd

Sut i Wneud Cais

Am mwy o fanylion csylltwch a 01492 563287 neu [email protected]

Sylwch: Yn cael ei gynnig ar hyn o bryd