Cartrefi i Brynu - Conwy

Ychwanegwyd 211 days ago

Cyfeiriad: 11 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET

Pris: Cynnigion dros £190,000. Tâl Gwasanaeth Misol o £ £101.95

Fflat difrycheulyd ar y llawr gwaelod ar gyfer pobl dros 55 oed mewn lleoliad delfrydol; yn agos at y Gogarth a'r traeth.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 216 days ago

Cyfeiriad: 14 Lon y Dryw, Belgrano

Pris: Cyfran o 40% ar werth am £49,200. Rhent wythnosol ar weddill y 60%; £40.71 yr wythnos

Mae’r manylion hyn, er y tybir eu bod yn gywir yn cael eu nodi fel amlinelliad cyffredinol ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt yn unrhyw ran o gynnig na chontract. Ni ddylai prynwyr ddibynnu arnynt fel datganiadau o ffaith, ond rhaid iddynt fodloni eu hunain trwy archwiliad neu fel arall ynghylch eu cywirdeb. Nid oes gan unrhyw unigolyn yng nghyflogaeth y cwmnïau hyn yr awdurdod i wneud na rhoi unrhyw gynrychiolaeth neu warant o ran yr eiddo. Mae pob mesuriad yn frasamcan

Gweld manylion
Ychwanegwyd 218 days ago

Cyfeiriad: 18 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET

Pris: £175,950. Tâl Gwasanaeth Misol o £ 100.44

Fflat difrycheulyd ar y llawr cyntaf ar gyfer pobl dros 55 oed mewn lleoliad delfrydol; yn agos at y Gogarth a'r traeth.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 218 days ago

Cyfeiriad: 26 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET

Pris: I'w gadarnhau. Tâl Gwasanaeth Misol o £ 100.44

Fflat difrycheulyd ar y llawr cyntaf ar gyfer pobl dros 55 oed mewn lleoliad delfrydol; yn agos at y Gogarth a'r traeth.

Gweld manylion