Cartrefi i Brynu - Conwy

Ychwanegwyd 74 days ago

Cyfeiriad: 12 Cwm Teg, Old Colwyn, Colwyn Bay. LL29 8ZA

Pris: Y pris ar gyfer cyfran ecwiti 50% yw £ 67,500. Nid oes rhent yn daladwy ar y 50% sy'n weddill

Mae'r eiddo uchod yn rhan o'n stoc Tai Fforddiadwy ac fe'i chynnig i'w werthu ar ecwiti 50% gyda'r 50% sy'n weddill yn fenthyciad ecwiti gan Tai Gogledd Cymru.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 1129 days ago

Cyfeiriad: 373 Conwy Road, LL28 5AR

Pris: £61,000 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £34.94 yr wythnos. Bydd hwn yn cael ei adolygu ym mis Ebrill 2018.

Mae’r eiddo a enwir uchod yn rhan o’n stoc cydberchnogaeth ac mae’r perchnogion presennol yn dymuno cael gwared â’u cyfran o 50% ynddo.

Gweld manylion