Cartrefi i’w rhentu - Ynys Môn

Ychwanegwyd 315 days ago

Cyfeiriad: Stad Cefn Tarw, Field Street, Valley, Ynys Mon LL65 3EG

Pris: Rhent Misol: £550.00 a Thâl Gwasanaeth: £2.72

Tŷ Teras 2 Ystafell Wely 3 Pherson ar gael ar Gynllun Rhentu i Brynu gyda Tai Gogledd Cymru.

Gweld manylion