Cartrefi i’w rhentu - Conwy

Ychwanegwyd 678 days ago

Cyfeiriad: Kinmel Avenue, Abergele, Conwy, LL22 7LX, United Kingdom

Pris:

Hafod y Parc yw ein hail Gynllun Gofal Ychwanegol yng Nghonwy ac mae mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 678 days ago

Cyfeiriad: Cae Ffynnon Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0HP, United Kingdom

Pris:

Llys y Coed, Llanfairfechan oedd Cynllun Gofal Ychwanegol cyntaf Tai Gogledd Cymru, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 678 days ago

Cyfeiriad: Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2DB

Pris:

Mae Cwrt Taverners yn cynnig 31 fflat un a dwy ystafell wely i’w rhentu i bobl 55 oed neu’n hŷn yn ardal Pen Morfa yn Llandudno.

Gweld manylion