Cartrefi i Renti - Conwy

Ychwanegwyd 97 days ago

Cyfeiriad: Llain Deri, Bae Colwyn, LL29 7BU

Pris: Rhent wythnosol £89.68

Fflat ail lawr 1 ystafell wely

Gweld manylion
Ychwanegwyd 110 days ago

Cyfeiriad: Fernbrook Road, Penmaenmawr. Conwy. LL34 6EL

Pris: £87.43 yr wythnos, gan gynnwys Tâl Gwasanaeth o £8.59.

Mae'r llety'n cynnwys fflat llawr cyntaf 1 ystafell wely 2 berson. Mae'r eiddo'n barod i'w osod nawr.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 118 days ago

Cyfeiriad: Kinmel Avenue, Abergele, Conwy, LL22 7LX, United Kingdom

Pris:

Hafod y Parc yw ein hail Gynllun Gofal Ychwanegol yng Nghonwy ac mae mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 118 days ago

Cyfeiriad: Cae Ffynnon Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0HP, United Kingdom

Pris:

Llys y Coed, Llanfairfechan oedd Cynllun Gofal Ychwanegol cyntaf Tai Gogledd Cymru, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 118 days ago

Cyfeiriad: Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2DB

Pris:

Mae Cwrt Taverners yn cynnig 31 fflat un a dwy ystafell wely i’w rhentu i bobl 55 oed neu’n hŷn yn ardal Pen Morfa yn Llandudno.

Gweld manylion