Cartrefi i’w rhentu - Gwynedd

Ychwanegwyd 126 days ago

Cyfeiriad: Capel Hyfrydle, Ffordd Hyfrydle, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd.

Pris: Rhent: £84.70, Tâl gwasanaeth: £5.96, Cyfanswm: £90.66.

Mae’r eiddo hwn yn fflat Llawr Cyntaf 2 ystafell wely mawr sydd newydd gael ei adnewyddu ac sydd ar gael i'w rentu ym mhentref Talysarn. Mae gan yr eiddo ystafell ymolchi en suite yn ogystal ag ystafell ymolchi i'r teulu.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 126 days ago

Cyfeiriad: Gwesty’r Nant, Maes y Llenor, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd.

Pris: Rhent: £80.75 Tâl gwasanaeth £10.89 Cyfanswm: £91.64

Mae gennym 3 fflat 2 ystafell wely ar gael i'w rhentu yn yr eiddo hwn sydd newydd gael ei adnewyddu.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 1209 days ago

Cyfeiriad: Penrhosgarnedd, Bangor , Gwynedd, LL57 2NH, United Kingdom

Pris:

Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor yw trydydd cynllun Gofal Ychwanegol Tai Gogledd Cymru, ein cynllun cyntaf o'r fath yng Ngwynedd mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 1209 days ago

Cyfeiriad: Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS

Pris:

Wedi’i leoli o fewn dinas Bangor, mae Y Gorlan yn cynnig 31 o fflatiau un ystafell wely hunangynhwysol hawdd i'w rheoli, ac maent ar gael i'w rhentu i rai sydd dros 60 oed.

Gweld manylion