Canada Gardens, Caergybi

Canada Gardens, Off London Road, Caergybi, Ynys Mon. LL65 2RD


Nifer Unedau: 25
Adran: Anghenion Cyffredinol
Math o Annedd: Fflatiau a Tai
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Rhagfyr 21

Disgrifiad Llawn

Mae datblygiad Gerddi Canada wedi’i leoli yn ne-ddwyrain Caergybi mewn ardal breswyl yn bennaf. Mae’n agos at siopau manwerthu, archfarchnadoedd, iard chwarae, ysgolion, trafnidiaeth leol ac amwynderau eraill. Rhandiroedd cymunedol oedd y safle yn hanesyddol ac felly nid yw wedi’i ddatblygu.

Bydd deg fflat un ystafell wely a phymtheg o dai dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu; cyfanswm o 25 uned.

Mae’r datblygiad  mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn.

Y prif gontractiwr adeiladu ar gyfer y gwaith yw B C Services a’r pensaer yw A.L.I. Building Design.