Field Street, Valley

Field Street, Valley


Nifer Unedau: 3
Adran: Rhentu i Berchnogi
Math o Annedd: Tŷ teras
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Mawrth 21