Cwrt Taverners, Llandudno

Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2DB


Nodweddion Allweddol

  • Agos at y traeth a’r cyfleusterau lleol
  • Chysylltiadau cludiant gwych
  • Hunangynhwysol ac yn cynnwys cegin gydag unedau wedi’u ffitio’n llawn, ystafell ymolchi, Ystafell wely a lolfa
  • Lifft,
  • Maes parcio ar y safle
  • Lolfa gymunedol
  • Gardd ac ardal batio
  • Ystafell wely ar gyfer ymweliad gan ffrindiau a theulu
  • Warden profiadol Llun – Gwener
  • Larwm argyfwng 24 awr a system mynediad trwy ddrws diogel


Disgrifiad Llawn

Mae Cwrt Taverners yn cynnig 31 fflat un a dwy ystafell wely i’w rhentu i bobl 55 oed neu’n hŷn yn ardal Pen Morfa yn Llandudno.

Mae mewn ardal brydferth yn agos at y traeth a’r cyfleusterau lleol, gyda chysylltiadau cludiant gwych hefyd; bydd taith fer mewn car neu fws yn eich cludo i ganol tref Llandudno sydd â gweithgareddau hamdden a chyfleusterau siopa gwych.

Mae pob fflat yn hunangynhwysol ac yn cynnwys cegin gydag unedau wedi’u ffitio’n llawn, ystafell ymolchi, ystafell wely a lolfa. Mae gan y cynllun lifft, maes parcio ar y safle, lolfa gymunedol, gardd ac ardal batio y gall y trigolion eu mwynhau. Mae gan bob fflat ffenestri gwydr dwbl a gwres trwy stôr-wresogyddion trydanol.

Mae ystafell westeion gyfleus ar gael am dâl bychan ar gyfer ymweliad gan ffrindiau a theulu.

Cefnogir pob eiddo ar ddiwrnodau’r wythnos gan Warden profiadol a all gynnig help llaw a chefnogaeth pan fydd arnoch ei angen. Cefnogir ein holl eiddo hefyd gan larwm argyfwng 24 awr a system mynediad trwy ddrws diogel.

Cynigir gweithgareddau cymdeithasol dewisol hefyd, sy’n rhoi’r cyfle i chi fwynhau hobïau newydd neu rai sydd gennych yn barod a chymdeithasu.


Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs)

Dim EPC ar gael ar hyn o bryd

Cynllun Llawr

Nid oes cynllun llawr ar gael ar hyn o bryd

Sut i Wneud Cais

Os hoffech unrhyw wybodaeth arall am Taverners Court neu unrhyw un o’n heiddo eraill i bobl 55 oed neu’n hŷn, cysylltwch â ni ar 01492 572 727.