Adnoddau iaith Cymraeg

Dyma rai adnoddau a allai eich helpu ar eich taith i ddysgu Cymraeg, neu eich cefnogi pan fydd ei angen arnoch.

Duo Lingo Gwefan

Argymhellir i ddysgwyr newydd er mwyn cael cysylltiad â’r iaith a dysgu’r pethau sylfaenol. Ap ar gael gyda mynediad at fforymau/digwyddiadau dysgwyr ar-lein a geiriadur.

Learnwelsh.cymru Gwefan

Gwych ar gyfer dysgwyr newydd neu i wella eich Cymraeg ar gyfer dysgwyr presennol, yn strwythuredig iawn ac yn gosod llwybr dysgu clir. Cyrsiau blasu, unedau i’w dilyn gyda chwestiynau amlddewis, dysgu rhyngweithiol.

Say Something in Welsh Gwefan

Offeryn ymarferol, strwythur syml, gwrando ac ailadrodd. Offeryn hyfforddi sain unigryw yn dysgu gair/brawddeg newydd bob dydd. Fforwm ar-lein i roi cefnogaeth a rhyngweithio â dysgwyr eraill

Gwrando ar radio, podlediadau ac ati yn Gymraeg Gwefan

Mae hwn yn cynnig podlediadau i Ddysgwyr Cymraeg. Mynediad at gynnwys wedi’i archifo a gellir ei lawrlwytho. Pytiau o fywyd go iawn

Dal Ati Gwefan

Mynediad i amrywiaeth o raglenni Cymraeg gan gynnwys rhai ag is-deitlau.