Dod o hyd i’r cydbwysedd iawn

Mae gan Tai Gogledd Cymru ffyrdd o weithio sydd yno i’n harwain ym mhopeth a wnawn, o’r ffordd rydym yn siarad â’n cwsmeriaid, i’r ffordd rydym yn ymddwyn tuag at ein gilydd.

Mae’r ffyrdd hyn o weithio wedi’u cynllunio i wneud yn siŵr ein bod yn cael y cydbwysedd cywir rhwng yr hyn rydych yn ei roi mewn i’r busnes a’r hyn a gewch allan yn gyfnewid am hynny. Maent yn ganllaw clir, dwy-ffordd i bawb ohonom ei dilyn, yn aelodau tîm a rheolwyr fel ei gilydd.

Mae ein ffyrdd o weithio wedi’u hadeiladu ar dair thema graidd sef, Ymdrechu, Perthnasu a Gwneud gwahaniaeth ac maent yn seiliedig ar y gwerthoedd y mae ein busnes wedi’i adeiladu arnynt.

Llwytho: Dod o hyd i’r cydbwysedd iawn