Simply Health

Mae eich iechyd a’ch lles hefyd yn bwysig i ni. Rydym yn cynnig cynlluniau arian iechyd gan Simplyhealth, un o brif ddarparwyr y DU.

Mae’r cynllun yma yn eich galluogi i hawlio arian yn ôl ar gyfer apwyntiadau gofal iechyd gyda’r deintydd, optegydd, ffisiotherapydd, ceiropractydd yn ogystal â sesiynau cynghori wyneb yn wyneb a chyngor cyfreithiol ac Iechyd a Lles 24/7 a Sgrinio Iechyd blynyddol.

Gallwch gael gwybod mwy am Simplyhealth drwy fynd i’w gwefan www.simplyhealth.co.uk.