Gwirfoddoli

Fel cyflogwr lleol yn y gymuned mae Tai Gogledd Cymru yn ymrwymedig i ddefnyddio gwirfoddolwyr. Rydym yn cydnabod bod gwirfoddoli o fudd i ni, yr unigolyn a’r gymuned ehangach.

Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad unigryw a gwerthfawr a wneir gan wirfoddolwyr ac rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffyrdd sy’n annog ac yn cefnogi gwirfoddolwyr.

Mae gennym ni y cyfle gwirfoddoli isod ar hyn o bryd:

Hyrwyddwr Digidol