Astudiaethau Achos

Mae'r tai a’r gwasanaethau y mae Tai Gogledd Cymru yn eu darparu yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl lle bynnag y maen nhw’n byw, naill ai yn ein tai cyffredinol, cynlluniau pobl hŷn neu tai â chymorth.

Mae'r astudiaethau achos yma yn rhoi blas o'r gwaith rydym yn ei wneud a sut yn union rydym yn gwneud gwahaniaeth i chi.


Tai Cyffredinol/ Pobl Hŷn
Math: Tai â ChymorthDyddiad: Hydref 2018

Roedd y tenant wedi syrthio yn y fflat ac yna wedi treulio tri mis yn yr ysbyty. Roedd y tenant yn benderfynol o symud nôl adref yn lle mynd i ofal preswyl.

Lawrlwytho PDF

Astudiaeth Achos Digartrefedd a iechyd meddwl
Math: Tai â ChymorthDyddiad: Rhagfyr 2016

Astudiaeth Achos yn amlinellu sut wnaeth adran Tai â Chymorth helpu rhywun oedd yn ddigartref ag yn dioddef gydag iechyd meddyliol cael nôl ar ei draed a chynnal tenantiaeth newydd.

Lawrlwytho PDF

Clos Owen yn nodi ehangiad i sir newydd
Math: DatblygiadauDyddiad: Tachwedd 2016

Mae Clos Owen yn dynodi’r datblygiad cyntaf i Tai Gogledd Cymru yn Wrecsam, gan wneud yn siŵr bod y gymdeithas yn gweithredu yn unol â’r enw 'Tai Gogledd Cymru'.

Lawrlwytho PDF

Datblygiad tai fforddiadwy Stad yr Ysgol
Math: DatblygiadauDyddiad: Hydref 2016

Mae Stad yr Ysgol yn ddatblygiad o 10 ty fforddiadwy yn Llangoed, Ynys Môn. Adeiladwyd y datblygiad mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Lawrlwytho PDF

Hostel Digartref yn helpu James ailadeiladu ei fywyd
Math: Tai â ChymorthDyddiad: Mai 2016

Mae Hostel Noddfa ym Mae Colwyn yn darparu llety dros dro ar ffurf tai â chymorth i bobl sengl ddigartref a theuluoedd agored i niwed sydd angen cefnogaeth.

Lawrlwytho PDF