Bus Stop Woodlands

RYDYM YN DOD I YMWELD A’CH STAD!

Dewch i ymuno a ni ar y dyddiadau canlynol:

Pob Dydd Iau
o’r 14/03/19 tan 11/04/19
Amser: 17:00– 18:00 yh

Byddwn wedi parcio ein bws glas ar eich stad. Rydym yno i annog gweithgareddau cymdeithasol hwylus!

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Categoriau Plant, Teuleuol
Lle? Woodlands, Llandudno Junction
Dechrau 17:00 - Dydd Iau 4 Ebrill, 2019
Gorffen 18:00 - Dydd Iau 4 Ebrill, 2019