Dro fyny Mynydd Cwm

Am dro fyny Mynydd Cwm, yna cyfarfod Tîm Wal!

Dydd Sadwrn 12 Hydref – CROESO I BAWB!

Cyfarfod yn Ty Llywelyn, Am dro 11-1pm, Cyfarfod 1-2pm

Bydd yn anrhydedd pe gallech ymuno â ni am dro i fyny’r mynydd y tu ôl i’r ysbyty, i archwilio’r cynefin naturiol a cheisio ysbrydoliaeth ar gyfer dylunio’r gwaith celf ar gyfer y wal enfawr ar hyd Ffordd Maesdu. Byddwn yn dilyn hyn gyda chyfarfod cyflym i rannu sut mae’r prosiect yn mynd, ac i gynllunio ar gyfer y digwyddiadau nesaf! Bydd byrbrydau iach yn cael eu darparu, ond mae croeso i chi ddod â’ch cinio eich hun hefyd! A byddwch yn barod am dywydd o bob math!

Categori Tenantiaid
Lle? Ty Llywelyn, Llandudno
Dechrau 11:00 - Dydd Sadwrn 12 Hydref, 2019
Gorffen 14:00 - Dydd Sadwrn 12 Hydref, 2019