Ffair Gwirfoddoli

12fed Hydref 2017, 11yb – 6yp

Newuadd y Dref Llandudno, Lloyd St, Llandudno. LL30 2UP

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan CVSC. Mae’r Ffair yn gyfle i chi gael siarad efo sefydliadau am eu cyfleoedd gwirfoddoli.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CVSC ar 01492 534091 neu [email protected]. Facebook https://www.facebook.com/conwyvol/

Categori Cyngor
Lle? Newuadd y Dref Llandudno, Lloyd St, Llandudno. LL30 2UP - Dangos Map
Dechrau 11:00 - Dydd Mawrth 10 Hydref, 2017
Gorffen 18:00 - Dydd Mawrth 10 Hydref, 2017