Gweminar: Siopa’n ddiogel ar-lein ac arbed arian

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cynnal gweminar 1 awr am ddim i’n tenantiaid:

  • Trafod diogelwch ar-lein wrth brynu arlein.
  • Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau cartref.
  • Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

 

Archebwch eich lle!

Rhowch wybod i ni os hoffech archebu lle drwy lenwi’r ffurflen isod:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wtYyWtrez0uAA1TMIzV4fOQJBR2r-iZKmWMNMXb6UVVUOVFaTEFNU1dNV1FBNUQ0SjNXRkxKWExKSi4u

Dydd Llun 23/05/2022

11am – Hwylusir yn Gymraeg

6pm – Hwylusir yn Saesneg

Categoriau Buddianau, Cyngor, Tenantiaid
Lle? Arlein
Dechrau 11:00 - Dydd Mercher 25 Mai, 2022
Gorffen 12:00 - Dydd Mercher 25 Mai, 2022