Priosect Iechyd a Lles

Llain Cytir

Mi fydd prosiect Bus Stop yn ymweld a’ch stad dros gyfnod o 7 wythnos. Mi fyddwn wedi parcio ein bws glas ar eich stad!

Pob Dydd Iau

12/09/19-24/10/19

15:15-16:15pm

Categoriau Pobl Ifanc, Tenantiaid
Lle? Llain Cytir, Holyhead
Dechrau 15:15 - Dydd Iau 3 Hydref, 2019
Gorffen 16:15pm - Dydd Iau 3 Hydref, 2019