Sesiwn blasu dringo am ddim

Rydym yn cynnig cyfres o sesiynau blasu am ddim i’n tenantiaid ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Y sesiwn gyntaf yw dringo ar y 3ydd o Chwefror 2017. 

  • Hyfforddwyr cymwys a phrofiadol wrth law
  • Byddwn yn darparu’r holl offer
  • Cludiant yn gymwys
  • Yn agored i bob gallu, nid oes angen unrhyw brofiad
  • Tenantiaid TGC yn unig, dros 18 oed

Profi rhywbeth newydd | Cael hwyl | Cyfarfod â phobl newydd | Sgiliau newydd | Ennill cymhwyster (dewisol)

Sut ydych chi’n cofrestru?

Ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 01492 563232 a chofrestrwch rŵan! Ddim at eich dant? Peidiwch ag ofni, mae gennym sesiynau blasu eraill y gallwch gymryd rhan ynddynt, o gerdded bryniau i ganŵio. Anfonwch eich manylion atom ac mi wnawn ni gysylltu pan fyddwn wedi trefnu’r dyddiadau.

Categori Tenantiaid
Lle? The Conway Centre, Llanfairpwllgwingyll LL61 6DJ - Dangos Map
Dechrau 10:30 - Dydd Gwener 3 Chwefror, 2017
Gorffen 13:30 - Dydd Gwener 3 Chwefror, 2017