Newyddion

Rhestr diogelwch Preswylwyr ar gyfer Diwrnod Saff Ar lein
Mae grŵp o breswylwyr wedi rhoi efo’i gilydd rhestr wirio diogelwch ar lein i gefnogi Diwrnod Saff Ar lein 2017.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Cyngor a Chymorth
Beth yw cwyn?
Mae Tai Gogledd Cymru yn gwerthfawrogi holl adborth sy’n cael ei ddarparu gan ein tenantiaid, rydym yn ei ddefnyddio i wella’r gwasanaeth.
Cyngor arbed ynni i preswylwyr Llandudno
Ydych chi eisiau cyngor ar sut gallwch chi arbed ar eich biliau nwy a thrydan?
Sesiynau Cynghori Tai yn Llandudno
Byddwn yn cynnal sesiynau cynghori tai bob mis ar gyfer Llandudno - yng Nghanolfan Gymunedol Tŷ Llewelyn, ger ysbyty Llandudno...
Cronfa Gymunedol newydd yn cael ei lansio gan TGC
Mae Tai Gogledd Cymru wedi lansio Cronfa Gymunedol i ddarparu cymorth ariannol i gynorthwyo grwpiau gwirfoddol...
Digwyddiad recriwtio Rhwydwaith Tai Pobl Ifanc
Ydych chi rhwng 16 i 25 oed? Oes gennych chi rywbeth i ddweud am faterion tai sy'n effeithio pobl ifanc?
Ddigwyddiad Ynni am ddim
Dewch i Ddigwyddiad Ynni am ddim yng Ngwesty'r Eagles, Llanrwst ar Ddydd Gwener, 10 Gorffennaf (10am - 3pm)...
Grant Datblygiad Personol newydd ar gael i tenantiaid
Mae TGC yn falch o allu cynnig Grant Datblygiad Personol o hyd at £ 250 ar gyfer ein tenantiaid...
Niferoedd da yn mynychu diwrnod agored cyfleoedd cyflogaeth NWH
Dywed Tai Gogledd Cymru fod nifer dda o bobl wedi mynychu diwrnod agored cyfleoedd cyflogaeth cyntaf erioed y sefydliad.
Bod yn wyrdd a chadw tŷ mewn trefn
Mae preswylwyr ystadau tai ledled rhanbarth Conwy wedi gwneud defnydd o nifer o sgipiau mawr dros dro, gan gael gwared ar wastraff hen