Newyddion

Gwobrau Cymydog Da 2018
Gall cael cymydog da wneud y gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae'n rhywbeth yr hoffem ei wobrwyo.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Gwobrau, Trigolion
Dyfarnu gwobr lles i Tai Gogledd Cymru
Ar ddydd Iau, Mehefin 15fed fe ddyfarnwyd ‘Gwobr Llysgennad Sefydliad Lles Conwy’ i Tai Gogledd Cymru mewn seremoni Wobrwyo CGGC.
Llwyddiant cynaladwyedd Arian i TGC
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cael cydnabyddiaeth trwy dderbyn gwobr Arian SHIFT yn asesiad cynaladwyedd 2016, cynllun gwobrau amgylcheddol
Grŵp preswylwyr yn y ras i ennill dwy o wobrau’r diwydiant
Mae grŵp preswylwyr Tai Gogledd Cymru, sef y Panel Ymgynghorol Preswylwyr, ar restr fer yn y categori Craffu Tenantiaid ar gyfer Gwobrau
Blas ar lwyddiant ar gyfer staff sy'n dysgu Cymraeg
A number of North Wales Housing staff were recently shortlisted at the fourth Welsh for Adults Awards
Gwobr cyfraniad eithriadol i Brif Weithredwr Paul Diggory
Rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod Paul Diggory wedi ennill 'Cyfraniad Eithriadol at dai yng Nghymru' yng ngwobrau Tai CIH Cymru...
Mwrog Street
Gwobr adfer am gyfoethogi tref Rhuthun
Yn ddiweddar cyflwynodd Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch Wobr Quayle 2014 i Tai Gogledd Cymru am ailddatblygu rhes o fythynnod...
Buddugoliaeth Fawr i Lais Cymunedol Conwy
Mae cynllun ymgysylltu cymunedol sy'n cael ei gefnogi gan dair cymdeithas dai leol wedi ennill Gwobr 'Cyfranogiad Tenantiaid'...
Menter gymunedol ar y rhestr fer am wobr
Mae cynllun ymgysylltu cymunedol sy'n cael ei gefnogi gan dair cymdeithas dai leol wedi cael ei roi ar restr fer am Wobr 'Cyfranogiad...
Cynlluniau gofal ychwanegol arloesol yn cipio prif wobrau’r diwydiant adeiladu
Cafodd cynlluniau gofal ychwanegol Tai Gogledd Cymru noson lwyddiannus yn ddiweddar yng...