Newyddion

Datblygiad Caergybi yn symud ymlaen
Mae'r gwaith wedi symud ymlaen yn dda iawn yn ein datblygiad Gerddi Canada yng Nghaergybi.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Datblygu
Cynllun tai £1.5m newydd Bae Colwyn yn cael ei agor yn swyddogol
Agorwyd datblygiad tai Nant Eirias ym Mae Colwyn yn swyddogol gan Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Preswylwyr yn symud i ddatblygiad Nant Eirias
Yn ddiweddar mae Tai Gogledd Cymru wedi cwblhau datblygiad tai newydd sbon ym Mae Colwyn.
Dathlu gosod y fricsen gyntaf mewn datblygiad tai newydd yng Nghaergybi
Daeth cydweithwyr a phartneriaid ynghyd ar ddydd Mercher 3 Ebrill i ddathlu dechrau datblygiad newydd yng Nghaergybi.
Lansio Strategaeth Cynaliadwyedd Newydd
Mae cynaliadwyedd wedi bod yn bwysig i Tai Gogledd Cymru erioed; mae'r Strategaeth Cynaliadwyedd newydd yn ffurfioli ein dull gweithredu.
Cartrefi newydd yn cefnogi adfywio Caergybi
Mae Garreg Domas, datblygiad tai newydd gan Tai Gogledd Cymru wedi cael ei gwblhau yn gynnar gan ddarparu 9 o gartrefi newydd.
Datblygiad tai cydweithredol trefol cyntaf Cymru yn agor yn swyddogol
Ar 13eg o Ionawr agorwyd ‘Datblygiad Tai Afallon’, a adeiladwyd gan y fenter Tai Cymunedol Cydweithredol trefol gyntaf yng Nghymru.
Maes parcio yn gwneud lle i 12 o gartrefi fforddiadwy newydd
Agorwyd datblygiad tai fforddiadwy newydd Clos Owen yn Wrecsam yn swyddogol mewn digwyddiad ar ddydd Gwener 4 Tachwedd 2016.
Opening
Agor datblygiad tai fforddiadwy newydd yn swyddogol
Daeth preswylwyr, staff a gwesteion ynghyd i ddathlu agoriad swyddogol datblygiad tai fforddiadwy newydd Stad yr Ysgol yn Bryn Paun
Tai fforddiadwy newydd yn Wrecsam o ganlyniad i bartneriaeth newydd
Mae preswylwyr wedi cael eu croesawu i’w cartrefi newydd yr wythnos hon wrth i 12 o dai rhent fforddiadwy gael eu creu mewn datblygiad tai