Newyddion

Mae digwyddiad gyrfa ar-lein yn rhoi cyfle i bobl wneud gwahaniaeth yn 2022 gyda gyrfa newydd
Mynychwch y digwyddiad arbennig i ddarganfod sut y gallwch wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau gyda swydd yn Tai Gogledd Cymru.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Cyhoeddiadau, Digwyddiadau
Sesiwn Blasu Beiciau Trydan AM DDIM i tenantiaid
Rydym yn cynnig cyfle i denantiaid Tai Gogledd Cymru roi cynnig ar E-feicio!
Ymunwch a ni yn digwyddiad gyrfaoedd Cyfleoedd Cymru
Rydym yn cymryd rhan yn y digwyddiad gyrfaoedd yma Dydd Iau 10yb - 12yp, ymunwch a ni i gael gwybod mwy am ein swyddi gwag.
Dweud eich dweud am y cartrefi fforddiadwy newydd yn Plas Penrhyn
Hoffem eich gwahodd i weminar rithwir gydag Adra a Tai Gogledd Cymru, i weld y cynlluniau a thrafod y cynigion.
Cynllun tai £1.5m newydd Bae Colwyn yn cael ei agor yn swyddogol
Agorwyd datblygiad tai Nant Eirias ym Mae Colwyn yn swyddogol gan Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Er sylw pobl ifanc Llain Cytir, Caergybi
Mi fydd prosiect Bus Stop yn ymweld a'ch stad dros gyfnod o 7 wythnos fel rhan o priosect Iechyd a Lles.
TGC yn chwifio'r faner yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Cawsom wythnos brysur yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni. Diolch i'r rhai ohonoch a ddaeth draw i'n stondin!
Priosect celf newydd yn Tre Cwm, Llandudno
Fe’ch gwahoddir i ymuno â phrosiect celf 'Mae'r wal yn' am wal yn Nhre Cwm gyda llawer o weithdai a digwyddiadau am ddim.
Christina Rees AS, Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru ym Mangor yn ddiweddar bu iddi alw yn Y Gorlan
Yn ystod ymweliad Christina Rees AS, Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru ym Mangor yn ddiweddar bu iddi alw yn Y Gorlan . Cafodd croeso cynn
Digwyddiad Arbennig i Nodi Canmlwyddiant yr RAF ym Mangor dydd Sadwrn, 8 Medi 2018
Fel rhan o raglen o ddigwyddiadau yng Nghymru i gofio a dathlu Canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol, bydd dinas Bangor yn cynnal gorymdaith faw