Adolygiad Blynyddol yn cael ei ddatgelu yn y Cyfarfod Blynyddol

Cynhaliodd Tai Gogledd Cymru ei Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ar ddydd Iau 12fed Medi 2019. Daeth staff, aelodau’r Bwrdd a chyfranddalwyr at ei gilydd yn y digwyddiad blynyddol.

Cafodd yr Adolygiad Blynyddol 2018 – 2019 ei ddatgelu yn y digwyddiad; mae’r Adolygiad yn gyfle perffaith i edrych dol ar y flwyddyn a’i lwyddiannau.

Mae uchafbwyntiau’r flwyddyn yn cynnwys derbyn ‘Safonol’ eto yn ein dyfarniad rheoleiddiol gan Lywodraeth Cymru, gorffen ein datblygiad Nant Eirias yn Bae Colwyn, dechrau Canada Gardens yng Nghaergybi a’r nifer o gyfleoedd i denantiaid i gael dweud eu dweud, gan gynnwys y prosiect ‘Agor drysau i’r awyr agored’.

Cymerodd Tom Murtha, Cadeirydd y Grŵp Bwrdd, y cyfle i ddiolch i gyfranddalwyr, staff ac aelodau Bwrdd yn y Cyfarfod am eu cyfraniad i lwyddiant y flwyddyn.

Gallwch lawrlwytho copi o’r Adolygiad Blynyddol yma: