Bargeinion di-ri wrth i gymdeithas tai lansio siop dros dro am dri diwrnod

Bydd cymdeithas tai yn agor siop dros dro am dri diwrnod ar Ffordd Greenfield ym Mae Colwyn er mwyn helpu i godi arian sydd ei ddirfawr angen ar gyfer Gwasanaethau Tai â Chymorth y sefydliad.

Wedi’i leoli yn rhif 10 Ffordd Greenfield mewn hen adeilad gwag, bydd ystod eang o deganau, eitemau i’r cartref, dillad a llawer mwy, ar gael am brisiau isel iawn o ddydd Mercher, Rhagfyr 4, tan ddydd Gwener, Rhagfyr 6. Mae ffrindiau, staff a thenantiaid Tai Gogledd Cymru wedi cyfrannu’r nwyddau, a bydd yr holl arian a godir yn cael ei ddefnyddio i helpu ariannu prosiectau a digwyddiadau Ymgysylltu â Thenantiaid Tai â Chymorth yn y dyfodol.

Er mwyn annog siopwyr i fwynhau ysbryd y Nadolig, bydd Siôn Corn yn cynnal groto ar ddydd Gwener 5 Rhagfyr o 2pm tan 4pm lle gall plant ddweud helo wrth Siôn Corn a derbyn bag bach o felysion.

Mae Tai Gogledd Cymru yn dal i dderbyn rhoddion (ond ni ellir derbyn eitemau trydanol neu nwyddau darfodedig) y gellir eu gadael yn y brif swyddfa ym Mhlas Blodwel, Cyffordd Llandudno.

Dywedodd Gareth Williams o Tai Gogledd Cymru:

“Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a gwahanol i godi arian a all gefnogi rhai o’n tenantiaid mwyaf bregus ac mewn ysbryd o siopa Nadolig, fe benderfynon ni agor ein siop ein hunain!”

“Er ein bod yn dal i chwilio am roddion, hoffem hefyd estyn y gwahoddiad a gofyn i bobl leol alw heibio dros y tri diwrnod, cael golwg i weld beth sydd yma ac efallai bachu bargen!”