Cyfle ennil taleb siopio werth £50!

Yn ddiweddar, rydym wedi profi pa mor fforddiadwy yw’r rhenti a’r taliadau gwasanaeth rydym yn godi ac rydym yn hynod o falch o gyhoeddi bod pob un wedi pasio y meini prawf fforddiadwy.

Rydym wedi defnyddio dull a ddatblygiwyd gan y Joseph Rowntree Foundation i wneud y Gwaith hwn – dull hynod o boblogaidd sy’n dweud bod rhent yn fforddiadwy os nad yw yn fwy na 28% o incwm y tenant neu 33% o’r incwm os yw’r tenant hefyd yn talu am dal gwasanaeth (service charge).

Yn naturiol, nid oes ganddom wybodaeth am incwm pob un o’n tenantiaid, felly rydym wedi defnyddio y ‘real living wage’ i gyfrifo hyn gan ein bod yn credu bydd y mwyafrif o’n tenantiaid sy’n gweithio yn ennill hyn o ganlyniad i Lywodraeth Cymru geisio hybu cyflogwyr i dalu’r lefel hwn.

Rydym yn hynod o falch o gael rhannu’r newyddion yma gyda chi, ond rydym angen gwybod sut mae hyn yn ei deimlo i chi? Ydi hyn yn beth fyddech chi yn ei feddwl? Ydych chi yn cytuno efo hyn? Rydym yn awyddus iawn i gael eich barn ar hyn ac ar y gwasanaethau rydych yn eu derbyn gan Tai Gogledd Cymru trwy cwblhau yr arolwg isod. Bydd tenantiaid Tai Gogledd Cymru sy’n cwblhau’r arolwg yn cystadlu yn y raffl fawr!

Link i’r arolwg https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRgpeqjnDEOXGXgOk_MvUr-n_XqykMpOrer-MTBdv6pUQkoyWlJMWVYxNjRZM0hHSVE3WkNZUTlISi4u

Os ydych am siarad â rhywun yn Tai Gogledd Cymru am yr arolwg hwn, cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 563232 neu [email protected]