Dweud eich dweud am y cartrefi fforddiadwy newydd yn Plas Penrhyn

Mae Tai Gogledd Cymru ac Adra yn gweithio mewn partneriaeth am y tro cyntaf ar ddatblygiad arfaethedig Plas Penrhyn ym Mae Penrhyn. Mae cynllun Plas Penrhyn yn cynnwys wyth tŷ 3 ystafell wely ac wyth tŷ 2 ystafell wely, pedwar byngalo 2 ystafell wely ac un byngalo 2 ystafell wely gyda mynediad i gadeiriau olwyn, pob un â pharcio dynodedig.

Hoffem eich gwahodd i weminar rithwir gydag Adra a Tai Gogledd Cymru, i weld y cynlluniau a thrafod y cynigion.

Dyddiad: Dydd Iau 28 Ionawr 2021 (7.30yp – 8.30yp)

Sut i gofrestru ar gyfer y weminar

Gallwch gofrestru ar gyfer y weminar gan clicio ar y linc yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/copy-of-gweminar-tai-fforddiadwy-plas-penrhyn-affordable-housing-webinar-tickets-136719651157

Os hoffech gyflwyno unrhyw gwestiynau am y cynllun cyn y weminar rhithwir, e-bostiwch eich cwestiynau at [email protected].