Enillwyr y gystadleuaeth garddio

Gwyddwn nawr pwy yw garddwyr gorau Tai Gogledd Cymru gan fod enillwyr Cystadleuaeth Garddio 2019 wedi eu cyhoeddi.

Y rhestr lawn o enillwyr yw:

 

Yr Ardd Orau

Dwyrain

1af Sue Jeffrey Cae Mawr, Llandudno

2ail Dougie Weatherby Cae Mawr, Llandudno

Gorllewin

1af Maureen Evans Cae Bach, Tal y Bont

2ail Pendinas Hostel Bangor

 

Yr ardd sydd wedi gwella fwyaf

Dwyrain

1af Joan Stansfield & Majorie Roberts Parc Menai, Llanfairfechan

2ail Carl Garner & Gary Blakemore Penrhos Korner, Cyffordd Llandudno

Gorllewin

1af Steven Blundell Ffordd Eithinog, Bangor

 

Yr ardd potiau orau

Dwyrain

1af Mrs Liliana Owen Llys y Coed, Llanfairfechan

2ail ar y cyd Mr Keri Llys y Coed, Llanfairfechan

2ail ar y cyd Mrs Jean Hayward Hafod y Parc, Abergele

3ydd ar y cyd Mrs Joan Collins & Mr Reginald Atkinson Taverners Court, Llandudno

3ydd at y cyd Mr & Mrs Blackman Llys y Coed, Llanfairfechen

Gorllewin

1af Mr & Mrs Parry Gallt y Sil, Caernarfon

2ail Norman & Pauline Bromley Llain Eglwys, Maesgeirchen

3ydd Fred Buckley Cae Garnedd Bangor

 

Gardd/gofod cymunedol taclusa

Dwyrain

1af Monte Bre Hostel, Llandudno

2ail Nerys Prosser & Pat Connor Llain Deri, Colwyn Bay

3ydd ar y cyd Llys y Coed Tîm Patio, Llanfairfechan

3ydd ar y cyd Mr Lesley Evans Llys y Coed, Llanfairfechan

Gorllewin

1af St Mary’s Hostel, Bangor

Roedd Iwan Evans, Cydlynydd Cyfranogiad y Tenantiaid yn un o’r beirniaid a ymwelodd â’r ymgeiswyr i gyd:

“Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan, roedd y safon yn ofnadwy o uchel. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr.”

Bydd y gystadleuaeth garddio yn ôl eto blwyddyn nesaf, felly meddyliwch am eich cais nawr.