Ennill ticedi Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, ac rydym ni am fod yna!

Rydym ni eisiau chi ymuno a ni ac yn rhoi ffwr dau set o dicedi i denantiaid TGC.

Sut rydych am ennill? Licio ac ysgrifennu ‘Dwi isio mynd i’r Eisteddfod’ ar ein postyn Facebook yma.

Ddim ar Facebook? E-bostiwch [email protected] yn dweud ‘Dwi isio mynd i’r Eisteddfod’!

Dyddiad cau yw Dydd Mawrth 30 Gorffennaf. Mae’r gystadleuaeth mond ar agor i denantiaid Tai Gogledd Cymru. Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan eneradur rhifyn ar hap.