HO HO HO – Anrhydeddu eich cymydog gyda pheth o ysbryd yr ŵyl

Mae preswylwyr ar draws Conwy/Gwynedd yn cael eu gwahodd i ‘Enwebu Cymydog’ y maent yn credu sy’n haeddu syrpreis Nadolig cynnar a hamper yn llawn o bethau da.

Unwaith eto mae Tai Gogledd Cymru yn lansio ei hymgyrch Nadolig blynyddol gyda chyfle i ennill 15 o hamperi llawn danteithion ar gyfer tenantiaid sy’n byw o fewn Gwynedd/Conwy. Bydd yr enillwyr yn cael ymweliad annisgwyl gan Tai Gogledd Cymru yn nes at y Nadolig pryd y bydd Siôn Corn, a’i geirw a thîm o helpwyr Dolig yn taro heibio yn eu sled i ddosbarthu’r hamperi a lledaenu ychydig o ysbryd yr ŵyl.

Mae holl denantiaid Tai Gogledd Cymru wedi derbyn ffurflen enwebu ac amlenni rhagdaledig neu fe allent anfon e-bost at [email protected] a rhoi’r rhesymau’n gryno pam bod eu cymydog yn haeddu cael ei enwebu – A yw wedi dangos cefnogaeth ragorol i aelodau eraill o’r gymuned , wedi helpu i lansio menter neu brosiect cymunedol, neu wedi bod yn gymydog gwirioneddol wych? Mae’r sefydliad yn awyddus i glywed gan bawb!

Mae menter Enwebu Cymydog yn nodi dechrau dathliadau’r Nadolig i Dai Gogledd Cymru ac mae wedi dod yn ddyddiad i’w groesawu yng nghalendr y gymdeithas tai.

Dywedodd Paul Diggory, Prif Weithredwr Tai Gogledd Cymru:

Mae hon yn fenter wych y mae tenantiaid a staff bob amser yn awyddus i gymryd rhan ynddi. Eleni rydym yn cynnig mwy o hamperi sy’n golygu ein bod eisiau mwy o bobl i gymryd rhan i enwebu eu cymydog arbennig, felly cymerwch funud o’ch amser a chysylltwch â ni – rydym am glywed gan gynifer o’n tenantiaid â phosib!”