Mae digwyddiad gyrfa ar-lein yn rhoi cyfle i bobl wneud gwahaniaeth yn 2022 gyda gyrfa newydd

Mae pobl sydd am gael dechrau newydd a gyrfa newydd yn 2022 yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad arbennig i ddarganfod sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau gyda swydd yn Tai Gogledd Cymru (TGC).  

Bydd TGC yn cynnal Digwyddiad Gyrfa ar-lein ddydd Mercher 2 Chwefror rhwng 1pm-2pm fel y gall pobl ddarganfod mwy am weithio yn y sector tai cymdeithasol a’r gyrfaoedd sydd ar gael yn TGC.  

Digwyddiad Gyrfa Ar-lein 

Pryd: Dydd Mercher, Chwefror 2, 1-2pm 

Lleoliad: Ar-lein 

Mwy o wybodaeth https://www.nwha.org.uk/cy/news-and-events/events/digwyddiad-gyrfa-ar-lein/. 

Yn ystod y digwyddiad bydd timau gwahanol yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn y maen nhw’n ei wneud a sut brofiad yw gweithio yn y sector tai ac yn TGC, yn ogystal â darganfod mwy am y swyddi gwag cyffrous sydd ar ddod. 

Mae’n amser cyffrous i ymuno â TGC, mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol ac rydym yn creu rolau newydd. Dewch i ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.  

Cofrestru 

Eisiau mynychu? Cofrestrwch eich diddordeb yn [email protected]