Oriau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Bydd Tai Gogledd Cymru ar gau yn ystod yr ŵyl. Gweler isod fanylion pryd rydyn ni ar gau: 

Dydd Gwener 24ain Rhagfyr – Ar agor

Dydd Llun 27ain Rhagfyr – Ar gau 

Dydd Mawrth 28ain Rhagfyr – Ar gau 

Dydd Mercher 29ain Rhagfyr – Ar gau 

Dydd Iau 30ain Rhagfyr – Ar gau 

Dydd Gwener 31ain Rhagfyr – Ar gau 

Dydd Llun 3ydd Ionawr – Ar gau 

Dydd Mawrth – 4ydd Ionawr – Ar agor

Oes oes gennych atgyweiriad brys galwch ni ar 01492 572727 a dewis yr opsiwn atgyweiriad brys. 

Gall atgyweiriadau sydd ddim yn frys cael eu hadrodd drwy ‘Fy TGC’ neu drwy e-bostio [email protected] Bydd y rhain yn cael eu delio gyda phan fydd y swyddfa ar agor eto. 

Hoffem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.