Newyddion

Gwelliant blasus ar y stryd fawr
Mae'r adeilad lle'r oedd y Bistro ar Stryd Fawr Llanberis wedi cael ei drawsnewid efo gwaith mawr arno, fel bod beth oedd gynt yn lle
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Datblygu, Tai Cyffredinol
Nid cyfarfod cyffredinol blynyddol cyffredin
Cynhaliodd Tai Gogledd Cymru ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gyfer 2014, gan ddefnyddio digwyddiad blynyddol eleni i nodi pen-blwydd y
TGC yn mynd yn ddigidol
Mae Tai Gogledd Cymru wedi mynd yn ddigidol ar gyfer ei adolygiad blynyddol.
Hwyl yr Haf
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyhoeddi manylion ei Diwrnod Hwyl yr Haf blynyddol!
Her 40 mlynedd TGC yn codi pres i elusen
Mae tîm uchelgeisiol o bobl egnïol wedi cwblhau her 40/40 Tai Gogledd Cymru!
Niferoedd da yn mynychu diwrnod agored cyfleoedd cyflogaeth NWH
Dywed Tai Gogledd Cymru fod nifer dda o bobl wedi mynychu diwrnod agored cyfleoedd cyflogaeth cyntaf erioed y sefydliad.
Cysyniad newydd mewn tai i bobl hŷn gyda gofal ym Mangor
Mae'r gwaith adeiladu ar gynllun tai gofal ychwanegol £8.35 miliwn newydd ym Mangor yn magu stêm, gan nodi datblygu cysyniad newydd mewn tai
Clwb Pêldroed Bwrdeistref Conwy ar y sgrin fawr
Mae criw o denantiaid Tai Gogledd Cymru ar fin dod â Chlwb Pêldroed Bwrdeistref Conwy i'r sgrîn fawr fel rhan o broject cynhyrfus newydd.
Pe bawn i yn artist…
Yn dilyn rhaglen gelfyddydol uchelgeisiol, mae grŵp o denantiaid a defnyddwyr gwasanaethau tai â chefnogaeth Tai Gogledd Cymru yn arddangos
Sinema ddi-sain i breswylwyr Llys y coed
Residents at Llys y Coed extra care housing scheme in Llanfairfechan enjoyed an afternoon of silent cinema with a special screening of a