Newyddion

Pwyso’r botwm a chael mynd i gyngerdd access all Eirias
Mae dau o denantiaid Tai Gogledd Cymru wedi mwynhau diwrnod yng nghyngerdd arbennig Access All Eirias, a'r cyfan yr oedd angen iddynt ei
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Cystadleuaeth, Newyddion lleol / cymunedol, Trigolion
Llond gwlad o hwyl haf
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cynnal ei Diwrnod Hwyl yr Haf blynyddol gyda thenantiaid o bob cwr o Wynedd a Chonwy yn dod ynghyd i gymryd rhan
Man gwyrdd man draw i Tai Gogledd Cymru
Mae Tai Gogledd Cymru ar fin lansio tîm cynnal tiroedd mewnol gan greu swyddi i chwech o bobl leol.
Gweinidog yn gweld effaith cefnogaeth Llywodraeth Cymru i dai
Mae cynllun gofal ychwanegol sydd newydd agor yn Abergele, a gafodd gefnogaeth Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, yn darparu cyfleust
Gynd â’r gwastraff adref
Mae'r adeg honno o'r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto pan fydd ffrindiau a staff Tai Gogledd Cymru yn ymweld â safle gŵyl Wakestock yn
Bywyd newydd i gartrefi yn Rhuthun
Yng nghanol tref Rhuthun, mae rhaglen adnewyddu ar raddfa fawr wedi cael ei chwblhau, i wella rhes o dai oedd wedi cael ei gadael, a bellach
Gwelliant blasus ar y stryd fawr
Mae'r adeilad lle'r oedd y Bistro ar Stryd Fawr Llanberis wedi cael ei drawsnewid efo gwaith mawr arno, fel bod beth oedd gynt yn lle
Nid cyfarfod cyffredinol blynyddol cyffredin
Cynhaliodd Tai Gogledd Cymru ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gyfer 2014, gan ddefnyddio digwyddiad blynyddol eleni i nodi pen-blwydd y
TGC yn mynd yn ddigidol
Mae Tai Gogledd Cymru wedi mynd yn ddigidol ar gyfer ei adolygiad blynyddol.
Hwyl yr Haf
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyhoeddi manylion ei Diwrnod Hwyl yr Haf blynyddol!