Newyddion

Y Principality yn rhoi busnes yn y gymuned ar waith
Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn helpu defnyddwyr gwasanaeth yn hostel Pendinas i'r digartref ym Mangor i wisgo'n drwsiadus i greu
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Elusen, Tai â Chymorth, Trigolion
Tai Gogledd Cymru yn cymryd risg yn y gynhadledd staff blynyddol
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cynnal ei gynhadledd staff blynyddol ac roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys enillydd medal Aur Gemau'r Gymanwlad
Codi het i fonedau Pasg Y Gorlan
Mae grŵp o breswylwyr yng nghynllun pobl hŷn, Y Gorlan ym Mangor, wedi dathlu'r Pasg mewn steil, gan greu eu bonedau Pasg eu hunain gydag
Newid ein ffordd o weithio
Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru eisiau bod yn flaengar wrth roi gwasanaeth cynaliadwy sy'd wedi'i seilio ar anghenion cwsmeriaid, drwy
Staff Tai Gogledd Cymru ar gefn eu beiciau i Nikki
Mae tîm o naw o staff Tai Gogledd Cymru wedi mynd ar gefn ar ei beiciau mewn ras uchelgeisiol er mwyn hel pres i gydweithwraig â chanser.
Bod yn wyrdd a chadw tŷ mewn trefn
Mae preswylwyr ystadau tai ledled rhanbarth Conwy wedi gwneud defnydd o nifer o sgipiau mawr dros dro, gan gael gwared ar wastraff hen
Mwy o dai un ystafell wely diolch i gynllun tai newydd
Mae'r angen cynyddol am dai gydag un ystafell wely, sydd wedi ei ddwysau gan y 'dreth ystafell wely' a gyflwynwyd llynedd, wedi sbarduno
Panel i breswylwyr Tai Gogledd Cymru yn magu stem
Mae Panel Ymgynghorol Preswylwyr a ffurfiwyd yn ddiweddar (sef yr hen Banel Craffu Preswylwyr) yn Nhai Gogledd Cymru yn magu stêm ac yn
Cwblhau datblygiad Pen Morfa
Mae datblygiad tai moethus yn Abbey Road, Pen Morfa Llandudno, wedi cael ei gwblhau a'i drosglwyddo yn dilyn rhaglen adeiladu 12 mis.
Clirio wedi'r Nadolig yn cefnogi siop dros dro
Bydd anrhegion Nadolig nad oes eu hangen a chlirio allan dros gyfnod yr ŵyl yn rhan o'r bargeinion fydd ar gael yn siop dros dro ddiwedd