Newyddion

Rhifyn Haf Clwb Seren yn barod i’w ddarllen!
Efallai bod y tywydd yn anrhagweladwy, ond mae rhifyn Haf o Glwb Seren yma!
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Clwb Seren, Trigolion
Datgelu cyfanswm blynyddol codi arian i elusennau
Mae Tai Gogledd Cymru (TGC) yn falch o ddatgelu ein bod wedi codi cyfanswm o £3,752 ar gyfer elusennau yn 2017 - 2019.
Dathlu gosod y fricsen gyntaf mewn datblygiad tai newydd yng Nghaergybi
Daeth cydweithwyr a phartneriaid ynghyd ar ddydd Mercher 3 Ebrill i ddathlu dechrau datblygiad newydd yng Nghaergybi.
Dywedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl ac ENNILL tabled
Rydym yn cynnal arolwg boddhad tenantiaid ac eisiau gwybod beth ydych chi'n ei feddwl am Tai Gogledd Cymru.
Pleidleisiwch dros Y Gorlan a gwnewch i'r ardd dyfu!
Mae Y Gorlan, Llety Lloches ym Mangor, wedi cael ei ddewis gan Tesco ar gyfer eu Cynllun Grant ‘Bags of Help’ drwy mis Mawrth ac Ebrill
Mae ein hocsiwn elusenol Facebook yn ol!
Mae Tai Gogledd Cymru yn trefnu ocsiwn ar-lein Facebook yn ystod Mawrth 2019 er mwyn codi arian i ein elusennau.
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Tai Gogledd Cymru
Dathlodd staff a thrigolion Tai Gogledd Cymru Ddydd Gŵyl Dewi ddydd Gwener y 1af o Fawrth.
Swydd wag Aelod y Bwrdd
Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd.
Cymdeithas tai yn helpu banc bwyd y Nadolig hwn
Roedd staff Tai Gogledd Cymru eisiau rhoi rhywbeth yn ôl y Nadolig hwn ac felly sefydlwyd ymgyrch ar draws y sefydliad i bobl gyfrannu rhodd
Ymgynghori ar Bolisi Gosod Tai Cymdeithasol
Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar y drefn newydd ar gyfer gosod tai cymdeithasol. Cael eich dweud.